janmark

Litteraturkurs

Foredrag

litterære reiser

Ved Hanspiket juli 2011

"... et medlem av den hæren av mennesker som lever av sin oppfinnsomhet i utkanten av kunstlivet."

Doris Lessing: Strøket av listen


Hvem er janmark? 

Summa sammensurium

En ufullstendig C.V.

Jan Olesen, født 1962 i Danmark, bosatt i Norge siden 1983.

Gift - 3 barn - hverken hund, katt eller barnebarn. Men et hus under stadig renovering.

Cand.philol i Allmenn litteraturvitenskap, fra UiO juni 1998. Hovedoppgave: Hyperion - den glemte titan. Læsning er Keats' epos og Hölderlins roman. 

Støttefag: Tysk og Idehistorie


Litteratur

Har siden 1999 avholdt litteraturkurs på Friundervisningen, på Frogner-Skillebekk Seniorsenter, og Ullevål Hageby Seniorsenter Tidligere var det også et kurs på Homansbyen-Fagerborg Seniorsenter, men da dette senter nå er skandaløst nedlagt, er kurset erstattet av nytt på Ullern Seniorsenter (høsten 2011)
Et kurs på Frogner-Skillebekk Seniorsenter går høsten 2015 inn i sin 26. semester (!!) - og det går ytterligere 4 kurs på senteret.
Ullevål Hageby avholder i øyeblikket 3 kurs: Det eldste startet høsten 2005. 
Har også avholdt kurs og foredrag i ymse andre sammenhenger - f.eks. Bokverket, Ullensaker Kulturuke, Litteraturfestivalen i Akershus  m.fl.
Referanser kan gis på oppfordring.

Noen vil kanskje kalle meg Bokinspirator, men jeg ser meg selv vel så mye som en bok-advarer. Det er mange bøker som anbefales derute, men det er veldig få som lever opp til rykter og forhåndsomtaler. Følg fjellvettreglen: Det er ingen skam å snu - selv om alle andre leser boken i øyeblikket. Du MÅ ikke lese den.


LittRarTur

I 2010 startet jeg opp med LittRarTur - litterære reiser, i samarbeid med bl.a. Kalsvogna Turbilservice.


Mer av det ymse:

Oslo-guide, godkjent ved kommunal eksamen 1997 på dansk, tysk og engelsk. Tok eksamen som Oslo-vert juni 2008.

Oversetter mellom språkene norsk, dansk og engelsk, bl.a. for Language Power Center
Skriver feilfritt norsk og dansk - og taler en skandinavisk grøt av norsk, dorsk, nansk og avslepet dansk. Har dessuten et kroppsspråk som forteller det som er heller uklart.

Kan på veldig kort varsel påta meg enhver jobb som ut fra det ovenstående er relevant.

Siden 1999 uten avbrudd kasserer i Oslo Guidelaug - St. Hallvard, webhamster for samme siden 2003. Etter fusjonen med Oslo Guideforening i 2013 kasserer for Oslo Guideforening St. Hallvard. Fra 2011 styremedlem i Borettslaget Linjebo, Jessheim, fra 2012: Styreleder i samme..

Jeg føler meg heldigvis ikke som Mikkel Thøgersen i Johs V. Jensen: Kongens Fald: "Jeg mistede mit Livs sande Foraar i Danmark af Længsel efter Lykken i det fremmede; og derude fandt jeg ingen Lykke, for jeg led overalt av Hjemve efter mit eget Land. Men da alverden tilsidst lokkede mig forgæves, da var endelig også Danmark døet ud af mit Hjærte; saaledes blev jeg hjemløs." Eller... kanskje litt?

Kontakt:

Jan Olesen
Rådhusveien 13A
2066 Jessheim

mobil 99 54321 3

mail: jan@janmark.no

org.nr 979 324 197 MVA

 

Er Janmark ikke på Facebook? Jo... men i motsetning til Ludvig Holberg som

"ingen ... heller besøger, end madame N.N., hvilken fortæller mig intet uden hvad Mad hun haver spiset den Dag, eller hvor mange Ægg hendes Høns udlagt den Uge, eller andre saadanne Materier, hvorved Hiernen ikke brydes eller Hovedets Seener strekkes"(1), 

så har jeg stort sett annet å drive med enn dank - så jeg er ikke ofte på Facebook

I would rather have my face in a book, than Facebook, er mitt Facebook-motto

(1): Ludvig Holberg: Epistola XCIX

 

 

"... den blanding av pedanteri og rablende grublerier, man ofte finner hos personer der helt og holdent lever i bøgernes verden"

Claudio Magris: Funderinger over en sabel

 

Tilbake

Forside