janmark

Allting som inte är litteratur ska bara meddelas i största korthet.

Torgny Lindgren: Dorès bibel

Vi spiser godt - så medbring matglede i tillegg til litteraturglede.


Mat er ikke bare kultur, det er også litteratur. Det arabiske ord for litteratur er adab, et ord som kommer fra det  "å invitere noen til et måltid" - og som konnoterer høflighet, kultur og berikelse.

Fra vårt eget språkområde kjenner vi satire - som betyr en skål full av blandede korn, og farse som betyr... farse. Eller tenk på en kabaret... den kan både spises og nytes med litterære sanser. 

Faktisk er overhodet det å lese beslektet med mat: å lese betyr å samle og utvelge, av det latinske legere. På tysk er der Leser betegnelsen på den som under høstningen gikk bakerst og samlet kornene, på samme måte som det å drøfte opprinnelig var å skille kornet fra agnene.

I omtale av nyere litteratur har tjekkiske Jachym Topol gitt oss Euroburgeren - en betegnelse på samtidsromaner som er lettleste, underholdende og motstandsløse - spesielt tilpasset det europeiske marked. En slik litterær rett er karakterløs i smaken; noe som skal gjøre den akseptabel for flest mulig å fortære. Euroburgeren glir rett ned, uten motstand, og noen minutter etter at den er fortært er man like sulten igjen.

En LittRarTur har derfor ingen Euroburger, hverken på matbordet eller som den åndelige føde (som det jo slett ikke er rart at det heter). Om ikke maten alltid er direkte gourmet, så er det i det minste annerledes ... eller skal vi si Litt Rar.

Stemmer dette? Jonas Jonasson har skrevet: "När det vankas mat och brännvin kan sanningen tillfälligt läggas åt sidan". Men det er ikke LittRarTurs filosofi.


Bilder av noe av serveringen på LittRarTur til Nord-Tyskland og Danmark

Nyhavn 17 -"3 smørrebrød" Restaurant Schanze am See

"Land & Meer

Aalkate - fisketallerken Aalkate - ålen

En St. Petersburg'sk suppe i to tempi:

 


Et utsnitt av hva det engelske kjøkken byr på på en LittRarTur

 


 

Kontaktinfo:     Jan Olesen, Rådhusveien 13A, 2050 Jessheim - org.nr 979 324 197 NO
                            mail: jan@janmark.no     tlf. 99 54321 3

Tilbake

Forside


Uansett hvor kort tid det dreier seg om, er det å leve side om side med et annet menneske lik med å ta del i dennes liv, rekke ham brød og vin, le med ham, se ham blive trøtt og sovne.

Claudio Magris: Funderinger over en sabel