janmark


"Jeg spørger helst, mitt kald er ei at svare"

Henrik Ibsen


Litteraturkunnskap I

Kurset henvender seg til enhver leser av skjønnlitteratur og tar sikte på å gi deltakerne en innsikt i litteraturens historie og teorier. Gjennom eksempler fra verdenslitteraturens hovedverker vil deltakerne få presentert en rekke metoder og grep som vil gjøre lesningen rikere, og vi vil få en dypere forståelse av litteraturens mål, midler og virkning.

Det grunnleggende litteratursyn er at leseren er den viktigste deltaker i det som Olof Lagerkrantz kalte "litteraturens dans". Man skal derfor ikke forvente anekdoter om forfattere i særlig høy grad, da disse nok er morsomme, men ikke det morsomste aspekt ved lesningen. Forfatteren og biografismen trer i bakgrunnen, og det er oss, deg, som leser som blir den sentrale. [se mer]

Selv om vi skal se nøye både på en del teorier og på rent formelle og strukturelle elementer, vil det alltid være lesegleden som står i sentrum. Så vidt mulig vil deltakernes egne favoritter bli brukt som utgangspunkt for disse vandringer i litteraturens verden, liksom det vil bli brukt norske eksempler. Det vil selvsagt også være mulighet for å stille spørsmål, eller ta opp spesielle tema det er allmenn interesse for.

Kurset stiller kanskje flere spørsmål enn det gir svar, men nettopp derved er kurset som den gode litteratur selv. 

Det kreves ingen forkunnskaper, og ikke noen forberedelse av betydning. 

Detaljert plan for de enkelte dager.

1: Innledning:

Presentasjon og gjennomgang av kurset. Fastlegging av deltakernes forutsetninger og eventuelle ønsker.

Et første forsøk på å besvare spørsmålene: Hva er litteratur? Hva er lesning? Hvorfor leser vi?

2-3: Omkring begrepet litteratur.

            Begrepene: Forfatter, tekst, leser. Hva er disse størrelser?  

4: De litterære genrene.

            Hva er de litterære genrene og betyr genren noe?

5-6-7: Litteraturhistorie.

Litteraturen tilhører en tradisjon. Vi skal derfor se på den såkalte ”kanon”; de helt sentrale klassikere i verdenslitteraturen, - og i norsk litteratur. Herunder en kort presentasjon av de viktigste særtrekk ved forskjellige epoker i litteraturhistorien, samt forskjellige oppfattelser av litteratur gjennom tidene. 

8. Moderne litteratur.

En historisk gjennomgang av de viktigste hendelser og nyskapninger i litteraturen fra ca. 1850 og frem. Mye av grunnlaget for den moderne litteratur er å finne i de seneste 150 år.

Til kurset er det utarbeidet et kompendium som inneholder alle nødvendige tekster. Vil bli utlevert ved kursstart.

Litteraturkunnskap I kan følges opp av en rekke Videregående kurs

Kurset kan også deles i 2 x 6 kursdager, eller i en bolk av 12 ganger. Ved 12 ganger kan evt. lyrikken komme inn som tema. Se Videregående kurs


Ullensaker Kulturuke 2010

Under Ullensaker Lokale Kulturuke i mars 2010 hadde jeg 4 litterære foredrag på Jessheim.

De kan gjentas på et bibliotek eller i en forening nær deg...

Tema for de fire foredragene à 2 timer var:

1. Hvordan lese skjønnlitteratur? - Flukt, forundring, fyrverkeri.

2. Lesningens bjørnetjeneste - noen meninger om hvordan vi ikke bør lese. 

3. Litteratur, grep og begreper - noen henvisninger til litterære virkemidler man med utbytte kan være oppmerksom på.

4. Litteraturhistorien i tabloider - 2500 år på 120 minutter......


Interessant? Ta kontakt, så finner vi frem til en måte å gi deg og dine en inspirerende vanding i litteraturens skoger.